Känslor

Om man har NPF så har man ofta stora känslosvängningar. Känslornas intensitet är 10 gånger starkare än för en normtypisk person och det kan skifta från att man är jätteglad till jättearg på en millisekund. Det kan även vara svårt att förstå sina känslor, skilja på tankar och känslor samt acceptera känslor.

Förstå sina känslor

Identifiera känslor

Se TikTok om att identifiera sina känslor >

Var känslodetektiv – Lägg märke till tankar, hur det känns i kroppen och vilka impulser som dyker upp.

Namnge dina känslor –Att kunna sätta ord på vad du känner kan göra känslorna mindre skrämmande och mer hanterbara. Använd ord som beskriver känslor när du pratar om hur du mår.

Skriv ner dina känslor –Om det känns svårt att prata om känslorna kan det vara hjälpsamt att skriva ner dem i en dagbok eller på en app i din telefon.

Mat och sömn – Se till att äta och sova regelbundet. Om du har mat i magen och är utvilad är det lättare för hjärnan att särskilja dina känslor från fysiska reaktioner.

Vad är känslor

Två typer av känslor – Det finns två typer av känslor, primära och sekundära. Primära känslor är de du känner ursprungligen. Sekundära känslor är känslor om känslor. Till exempel, om någon tar din telefon kan du känna dig arg (det är en primär känsla). Om du till exempel känner dig ledsen på dig själv för att du blev arg så är det en sekundär känsla.

Lyssna på dina känslor – Dina känslor är som små meddelanden som försöker säga dig något, särskilt den primära känslan.  Om du känner dig arg, kanske det är för att något inte är rättvist och det är ingenting du ska trycka bort. Dina känslor kan hjälpa dig att förstå vad du behöver och vad som är viktigt för dig.

Separera tankar från känslor

Skilja på tankar och känslor – Det är viktigt att komma ihåg att det du tänker och det du känner inte är samma sak, även om det kan uppfattas så i vår vardag. Känslor är reaktioner av något, medan tankar är dina egna tolkningar av det som hände och hur det kändes. Man kan tänka att tankarna mer är som berättelser du berättar för dig själv om vad som hänt eller vad du känner. Tankarna kan styra hur vi känner och hur vi tänker om oss själva. Till exempel så känns det annorlunda om du tänker att du är en dålig person för att du misslyckades med provet eller om du tänker att du gjorde så gott du kan och att det är okej.

Tankefällor – Ibland kan vi fastna i sätt att tänka som får oss att må dåligt. Det kan vara att vi alltid tror att saker kommer att gå fel, eller att vi tänker att allt är vårt fel. Det är som att gå in i en fälla. Men när vi lär oss känna igen dessa ”tankefällor” kan vi börja tänka på ett sätt som får oss att må bättre.

Tankar är inte en sanning – Bara för att du tänker något, betyder det inte att det är sant. Till exempel, om du tänker ”ingen tycker om mig”, betyder det inte att det är sant. Det är bara en tanke, inte en sanning.

Acceptera känslor

Acceptera dina känslor – Det är normalt att känna starka känslor och att det är viktigt att acceptera dem, även om de kan vara obekväma.

Reflektera över triggers – Tänk på vilka situationer eller händelser som brukar framkalla starka känslor hos dig, så att du kan förbereda dig inför dem.

Söka stöd från andra

Prata med någon du litar på – Dela dina känslor med vänner, familj eller andra i din närhet så att de kan få en ökad förståelse för hur du fungerar och så att de kan finnas där och stötta dig. Det kan också vara bra att ha någon att prata med när det kommer upp jobbiga känslor och du inte kan ta dig vidare på egen hand.

Hantera sina känslor

Se TikTok med Olivia >

Agera trots känslan

Stanna upp och känn känslan – Ibland kan känslor kännas jättestarka och det kan kännas som att de bestämmer över dig. Men kom ihåg att du kan bestämma över dina känslor också! Om du känner dig arg eller ledsen, stanna upp ett ögonblick och fråga dig själv: ”Vad försöker den här känslan berätta för mig?”

Stäm av med verkligheten – Se till att din känsla är baserad på vad som verkligen händer. Till exempel, om du känner dig arg för att du tror att din kompis har glömt bort din födelsedag, kolla först om det verkligen är stämmer. Det kan också vara bra att rådfråga andra som man har omkring sig hur de uppfattar situationen.

Utgå vad som är viktigt för dig långsiktigt – Även om dina känslor säger en sak, tänk på vad som är viktigt för dig i längden. Till exempel, om du känner dig arg och vill skrika på din kompis, fundera på om det verkligen skulle hjälpa er vänskap i längden.

Öva på att känna känslor

Känslomuskeln – Känslor kan vara som muskler, ju mer du övar på att känna dem, desto starkare blir du! Men precis som när du tränar muskler, ska du inte pressa dig för hårt. Öva på att känna känslor som är lite jobbiga, men inte för jobbiga.

Acceptera känslan – Kom ihåg att det är okej att känna alla slags känslor. Känslor kan kännas jobbiga, men de är inte farliga.

Var snäll mot dig själv – Det är svårt att lära sig att hantera känslor, men det är viktigt och kommer att hjälpa dig mycket i framtiden.

Lär känna sig själv

Självkännedom – Fundera på vad som är viktigt för dig och hur du beter dig mot andra människor. Vad gör dig glad? Vad gör dig arg? Hur reagerar du när du är ledsen?

Låt känslan svalna  Om du känner en stark känsla, prova att ta en paus och låt känslan svalna lite. Det kan vara att räkna till tio, säga ett stoppord till dig själv, eller skriva ner det du känner och vill säga.

Prata utifrån ett jag-perspektivNär du pratar om dina känslor, säg ”jag känner…” Det hjälper andra att förstå vad du känner utan att de känner sig anklagade.

Självreglering

Andningstekniker – Använd andningstekniker, såsom djupandning eller räkna andetag, för att lugna dig när du känner dig överväldigad av känslor.

Avledningstekniker – Om du har svårt att hantera en känsla, försök att avleda dig själv genom att fokusera på något annat, som att lyssna på musik, gå en promenad eller måla.

Mindfulness och meditation – Öva på mindfulness och meditation för att hjälpa dig att bli mer medveten om dina känslor och lära dig att hantera dem på ett mer balanserat sätt.

Be om hjälp

Prata med din omgivning  Alla behöver hjälp ibland. Berätta hur du funkar. Desto tydligare du är, desto lättare är det att få förståelse och stöd av andra. Det kan också vara bra att prata om situationer och hur det känns, för att saker ska bli tydligare för dig själv.

Professionell hjälp – Om du fortsätter att kämpa med dina känslor, sök då professionell hjälp av någon som har erfarenhet av att arbeta med personer med NPF.

Back to top