Påbörja, genomföra och avsluta saker

Många med NPF har svårt för att påbörja, genomföra och/eller avsluta projekt och aktiviteter. Vissa har problem med alla tre delarna, medan andra har lätt för att påbörja ”roliga projekt” men desto svårare att avsluta. Andra kämpar med att ”komma igång” men har inga problem med att genomföra och avsluta så fort första steget är taget.

Påbörja

Många kan känna igen sig i att det kan vara svårt att komma igång och påbörja saker, särskilt om det handlar om tråkiga saker. Men om man har NPF så kan det vara ännu svårare, nästan så det känns omöjligt.

Se TikTok med Matilda >

@attentionung

Tips för att komma igång med städning 🧼🧼🧼 @Matilda med autism delar med sig om sina bästa strategier för att komma igång med städ med NPF ❤️🧹 #autism #autismsverige #autismtiktok #städtips #städ #adhd #adhdtjej #adhdtiktok #adhdtips #psykologi #psykiskohälsa #diagnos #NPF

♬ originalljud – Attention Ung

Tips och strategier för dig som har svårt att påbörja saker.

Planera och organisera

Skapa en tydlig lista – Skriv ner alla uppgifter som du behöver göra och bryt ner större uppgifter i mindre, mer hanterbara steg.

Prioritera uppgifter – Bestäm vilka uppgifter som är viktigast och behöver göras först, och fokusera på att slutföra dem innan du går vidare till mindre viktiga uppgifter.

Använd hjälpmedel – Använd planeringsverktyg som kalendrar, scheman och appar för att hjälpa dig att organisera dina uppgifter och hålla koll på vad du ska göra.

Motivation

Skapa en rutin – Etablera en daglig rutin där du avsätter tid för att arbeta på dina uppgifter, och försök att följa rutinen så noggrant som möjligt.

Belöna dig själv – Bestäm små belöningar som du kan ge dig själv när du slutför en uppgift eller tar ett steg mot att slutföra en större uppgift. Det kan vara godis, tiktok, mysstund med djur eller något annat som är belöning för dig.

Sätt realistiska mål – Sätt upp mål som är specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna (SMART) för att hjälpa dig att hålla fokus och känna dig motiverad.

Be om stöd

Hitta en ansvarspartner – Be en vän, familjemedlem eller kollega om hjälp med att hålla dig ansvarig för att påbörja och slutföra uppgifter.

Berätta för dina arbetsgivare eller lärare – På så sätt får de en större förståelse för dig men kan även hjälpa till att stötta och göra anpassningar för dig.

Kontakta en förskrivare för hjälpmedel – Du kan be din vårdkontakt om att få träffa en förskrivare för hjälpmedel, för att få hjälpmedel som kan underlätta för dig i din vardag.

Genomföra

Om man har NPF så kan man ha svårt för att genomföra saker, man får helt enkelt inte till det. 

Tips och strategier för dig som har svårt att genomföra saker.

Fokusera och minska distraktioner

Skapa en störningsfri arbetsmiljö – Hitta en lugn plats där du kan arbeta ostört och undvik distraktioner som ljud, TV och mobiltelefoner. Det är bra om du talar med lärare eller arbetsgivare så kan de hjälpa till med att hitta en anpassad miljö till dig.

Använd tidsstyrda metoder – Prova tekniker som Pomodoro-metoden, där du arbetar i korta, koncentrerade intervaller följt av en kort paus för att hjälpa dig att bibehålla fokus.’

Sätt upp tydliga deadlines – Ge dig själv en tidsgräns för att slutföra uppgifterna för att undvika att skjuta upp eller fastna i detaljer.

Organisera och strukturera

Börja med en plan – Innan du påbörjar en uppgift, gör en plan eller en ”att göra”-lista som innehåller alla steg som krävs för att slutföra uppgiften.

Bryt ner större uppgifter – Dela upp större uppgifter i mindre, mer hanterbara steg och fokusera på att slutföra ett steg i taget.

Använd visuella hjälpmedel – Skapa en visuell översikt över dina uppgifter med hjälp av diagram, mindmaps eller scheman för att hjälpa dig att strukturera och organisera ditt arbete.

Söka stöd och samarbeta

Be om hjälp – Om du känner dig överväldigad eller osäker på hur du ska slutföra en uppgift, be någon du litar på om råd eller hjälp.

Arbeta i grupp – Om möjligt, samarbeta med andra personer som delar samma mål eller uppgifter, så att ni kan stötta och motivera varandra.

Avsluta

Många med NPF är riktiga idésprutor vilket leder till att man är expert på att påbörja projekt och dra igång saker. Många kan dock ha svårt att avsluta det man har påbörjat.

Se TikTok med Amalia >

@attentionung

Tips för att kunna slutföra saker 🚧 @amalialundells delar med sig om sina bästa strategier för att få det att funka med NPF, såsom adhd och autism ❤️ #slutföra #adhd #adhdsverige #adhdtjej #adhdinwomen #adhdtiktok #adhdtips #adhdhacks #psykologi #psykiskohälsa #diagnos #autism #NPF

♬ originalljud – Attention Ung

Förstå och acceptera dina utmaningar

Identifiera orsakerna – Försök att förstå varför du har svårt att avsluta saker, så att du kan arbeta med att övervinna dessa hinder.

Sätt realistiska mål – Acceptera dina begränsningar och sätt realistiska mål för dig själv, så att du inte känner dig överväldigad av att försöka avsluta allt på en gång.

Dela upp aktiviteten – Med en plan så är det lättare att slutföra varje del.

Fira dina framsteg, även de ”små”  – När du gör framsteg och avslutar delar av en uppgift, ta dig tid att uppskatta ditt arbete och fira dina prestationer.

Skapa motivation och håll dig engagerad

Sätt upp belöningar – Belöna dig själv när du når viktiga mål eller slutför delar av en uppgift för att hålla dig motiverad och fokuserad.

Få stöd från andra – Dela dina mål och framsteg med vänner, familj, lärare, arbetsgivare eller kontaktpersoner, så att de kan erbjuda uppmuntran och stöd längs vägen.

Påminn dig själv om varför – Tänk på anledningarna till att du vill avsluta uppgiften och hur det kommer att gynna dig på lång sikt. Det kan hjälpa dig att hålla dig engagerade och motiverad.

Utveckla en strategi för att avsluta

Prioritera uppgifter – Fokusera på att slutföra de viktigaste eller mest tidskänsliga uppgifterna först, så att du kan känna dig mindre stressad och mer i kontroll.

Fastställa tydliga deadlines – Ge dig själv fasta deadlines för att avsluta varje del av en uppgift, så att du inte blir frestad att skjuta upp eller fastna i detaljer.

Använd tekniker för att minimera distraktioner – Om du märker att du ofta blir distraherad när du försöker avsluta en uppgift, prova tekniker som att stänga av din telefon eller använda en tidtagare för att hjälpa dig att hålla fokus.


Back to top