Sociala situationer

Sociala situationer innehåller ofta osynliga regler och förväntningar som kan kännas både utmattande och svårt, särskilt om man har NPF. Här kommer tips och råd kring saker du kan göra för att underlätta för dig i sociala relationer. Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att vara dig själv och att det såklart tar energi att hantera sociala situationer, och särskilt om du har NPF. I den utfällbara menyn nedan hittar du strategier och tips som kan hjälpa dig att förstå andra bättre.

Socialt samspel

I sociala situationer kan det vara svårt att ha koll på förväntningar och ”osynliga regler” om vad man och det kan vara extra knepigt när man har NPF. Här är lite tips som kan underlätta för dig i sociala situationer så att de blir lättare att hantera.

Invänta din tur – När du är i en konversation, invänta tills den andra har pratat klart och avbryt inte i onödan

Respektera personliga gränser: Var medveten om att alla har sina egna gränser för personligt utrymme och intimitet. Träng dig inte på eller var närgången om någon verkar obekväm.

Var artig – Säg tack, ursäkta dig och använd andra artighetsfraser när det är lämpligt. Detta visar att du bryr dig om andras känslor.

Lär dig mer om sociala färdigheter – Det finns program, böcker och resurser som är utformade för att lära ut sociala färdigheter, som kan vara särskilt användbara när man har NPF-diagnoser. På Habiliteringens hemsida kan du läsa om sociala färdigheter och få tips : https://www.autismforum.se/stod-och-insatser/sociala-fardigheter/

Förbered dig genom att öva – Det kan vara hjälpsamt att öva på sociala situationer innan du utsätter dig för dem, till exempel innan du ska gå på den där festen eller mötet. Det kan du göra själv eller tillsammans med någon i din närhet.

Sakta men säkert – Börja med mindre, mer hanterbara sociala situationer innan du utsätter dig för situationer som känns jobbigare och mer energikrävande. Sociala situationer blir mindre skrämmande och överväldigande om du börjar med det som känns lättast först.
Ta pauser – Om en social situation blir för överväldigande, ta en paus. Det är okej att behöva tid för att lugna ner sig och samla tankarna. Många med NPF behöver fler pauser än andra!

Be om feedback – Om du är osäker på hur du klarade av en viss social situation, fråga någon du litar på om feedback. De kan ge dig råd om vad du gjorde bra och vad du kan förbättra.

Professionell hjälp – En läkare, psykolog, terapeut eller kurator kan vara till stor hjälp. De kan erbjuda individanpassade strategier och verktyg för att öva upp sina sociala färdigheter.

Stödgrupper – Att delta i en stödgrupp eller ett forum på nätet med andra som också tycker att det där med sociala situationer är knepigt kan vara hjälpsamt. Du är inte ensam och kan lära dig från andras erfarenheter.

Familj och vänner – Dina närmaste kan vara en stor källa till stöd och förståelse. Låt dem veta vad du kämpar med så de kan erbjuda hjälp och uppmuntran.

Orka med sociala situationer

Sociala situationer kan både ge och ta energi. Här kommer lite tips på sådant du kan testa för att göra det lite lättare att både orka med och hantera sociala situationer:

Ta små steg – Om sociala situationer känns överväldigande, börja med att träffa några få personer eller en kompis i taget. När du känner dig mer bekväm kan du utöka till större sammanhang och grupper.

Förbered dig – Om du vet att du ska vara i en social situation, försök att förbereda dig genom att fundera på vad som förväntas av dig i situationen och ta reda på information om vad som ska hända om något är oklart.

Öva – Att öva inför sociala situationer kan göra dem lättare. Öva på att ställa frågor, dela med dig av dina egna erfarenheter och lyssna aktivt på vad andra säger. För en del funkar det bra att ha förberett sig med några inlärda och färdigformulerade frågor.

Lär känna din energinivå – Om man har NPF så tar saker ofta mycket mer energi än för andra. Fundera över vilka situationer som tar energi och vilka som ger dig energi. På så sätt kan du planera dina dagar så att du verkligen orkar med de situationer du vill och/eller måste klara av. Du kan också försöka VAD det är som tar energi i sociala situationer, är det vissa situationer som gör dig extra trött? Vad händer då?

Om du får ångest – Många människor med NPF kan känna ångest i sociala situationer. Hur känns det för dig när du får ångest? Om du lär dig att känna igen din ångest kan du också hantera den lättare. För en del fungerar det bra att djupandas, medan det för andra hjälper att ringa vän. Hitta det sätt som funkar för dig!

Acceptera den du är – Alla är unika, och det är okej att inte vara som alla andra. För vem är egentligen ”normal”?  Acceptera och omfamna din personlighet och dina egenskaper. Låt inte rädslan för att vara annorlunda hindra dig från att delta i sociala situationer.

Stödperson – Att ha med sig någon du litar på, som en familjemedlem eller en nära vän, kan göra sociala situationer mindre skrämmande. De kan hjälpa dig att navigera och få dig att känna dig mer bekväm.

Prata med någon – Det kan vara bra att med någon i din närhet, eller en lärare, chef eller en terapeut om dina bekymmer. De kan också ge dig råd och stöd (om du efterfrågar det) för att hjälpa dig att hantera sociala situationer så att det känns enklare och lättare.

Back to top