Stress

Ingresstext. Ingresstext.

Stress, krav och återhämtning

Om man har NPF så kan man ha en hög grundläggande stress, det tar på krafterna att ha NPF i en normtypisk värld. Detta innebär också att man har ett större behov av återhämtning för att undvika utmattning och få en enklare vardag.

Identifiera vad som stressar dig

Skriv ner dina stressorer – Gör en lista över saker som gör dig stressad eller orolig, och försök att se mönster eller teman bland dem.

Prioritera problemen – Ranka dina stressorer från mest till minst stressande, och fokusera på att ta itu med de mest stressande först.

Sätt gränser – Lär dig att säga nej till saker som är för stressande eller krävande, och be om hjälp när du behöver det.

Känslomässiga utbrott – Starka känslor uppstår aldrig ur ett vakuum. Kartlägg vad det var som ledde till att du fick ett utbrott. Ofta är det just en stressor som är den utlösande faktorn.

Hantera reaktioner på stress

Andningstekniker – Använd djupandning eller andra andningstekniker för att lugna dig när du känner dig stressad.

Avslappningsmetoder – Prova avslappningsövningar som progressiv muskelavslappning, mindfulness eller meditation för att hjälpa dig att hantera stress. Det fungerar prima för vissa men inte för alla. Pröva hur det fungerar för dig!

Prata med din omgivning –  Berätta för familj, vänner, lärare och arbetsgivare om dina stressreaktioner så att de får en förståelse för hur du fungerar.

Sök stöd – Prata med läkare, terapeut eller kurator om din stressnivå så de kan ge dig verktyg att hantera stressen. 

Skapa en stabil grund

Rutiner – Ha en grundläggande daglig rutin för att ge dig själv en känsla av stabilitet och struktur, även när det oförutsägbara inträffar.

Återhämtningsplan – Skapa en plan för hur du ska hantera oförutsägbara händelser när de inträffar, så att du vet vad du ska göra när det händer.

Skapa en trygg zon – Ha en plats där du kan dra dig tillbaka och känna dig trygg när oförutsägbara händelser inträffar, som ditt sovrum eller en favoritplats i hemmet.

Skapa en balanserad livsstil

Planera din tid – Använd scheman eller kalendrar för att organisera dina dagar och veckor, och försök att ha en balans mellan arbete, fritid och vila.

Energi och aktivitetskartläggning – Vi kan ofta känna oss stressade och nedstämda när vår energi tar slut. Man kan säga att om du har NPF så laddar ditt batteri (din energi) ur lite fortare och behöver laddas oftare och längre för att fungera optimalt. Om du skriver upp vad du gör under dagarna och vad som tar och ger energi blir det lättare för dig att prioritera den  så viktiga återhämtningen.  

Prioritera återhämtning – Att leva med NPF tar ofta mycket energi. Därför är det särskilt viktigt att du får in återhämtning i din vardag. Dels behöver du hitta vad som är återhämtning för dig och dels prioritera återhämtning. Ibland kan de innebära att ta bort något som du egentligen roligt, men som du vet tar energi från dig.

Fysisk aktivitet – Motionera regelbundet för att hjälpa kroppen att hantera stress och förbättra ditt allmänna välmående.

Ta pauser – Ge dig själv regelbundna pauser under dagen för att varva ner och återhämta dig.

Back to top