Svårt med impulser

Du som har adhd kan ha svårt att bromsa och kontrollera dig själv, du har svårt att tänka efter innan du gör saker. Du gör ofta det som först faller dig in. Det kallas för att vara impulsiv och är ett av de symtom som är viktiga när du får din adhd-diagnos.  

Att vara impulsiv kan ställa till med problem i sociala relationer. Dina kompisar kan tycka att det är jobbigt och uppleva att du stör deras samtal eller aktiviteter genom att bryta in. Du kan också vara impulsiv i dina egna känslor och ha svårt att styra din ilska, oro, ängslan och glädje. Allt detta leder ofta till stor frustration och du kan behöva hjälp för att lyckas styra dina handlingar och planera långsiktigt.

Exempel på hur det är att vara impulsiv:

  • Du svarar på frågor innan de har ställts färdigt.
  • Du avbryter andra som pratar.
  • Du gör saker utan att tänka efter.
  • Du tycker att det är jobbigt att vänta, till exempel stå i kö.
  • Du kan känna starka känslor och ha svårt att styra ditt humör.

Att vara impulsiv är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet. Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare:

Back to top