Svårt med koncentrationen

Din adhd kan göra det svårt för dig att koncentrera dig på saker. Du kanske glömmer, slarvar eller har svårt att fokusera på en sak i taget. Du blir lätt störd av saker runt omkring och har svårt att göra klart saker som du inte är väldigt intresserad av. Det kallas för koncentrationssvårigheter och är ett av de symtom som är viktiga när du får din adhd-diagnos.  

Din koncentrationsförmåga kan variera kraftigt. Om ett ämne eller en aktivitet inte är tillräckligt intressant för dig så räcker koncentrationen ofta bara en kort stund. När du inte lyssnar tror människor ibland att du struntar i vad de säger eller inte förstår. Men det handlar inte om det, utan om att du har svårt att hålla fokus och inte bli distraherad av annat i omgivningen.

Dina koncentrationssvårigheter kan göra att du missar detaljer eller glömmer saker. Det kan till exempel leda till slarvfel i skolarbetet eller att du tappar bort saker. Det kan vara svårt för dig att planera och organisera din vardag när du ofta glömmer att ta med dig saker eller tappar bort grejer.

Exempel på hur det är att ha koncentrationssvårigheter:

  • Du har svårt att lyssna uppmärksammat och länge när någon pratar.
  • Det är svårt för dig att komma ihåg längre instruktioner.
  • Du glömmer och tappar bort saker till exempel telefonen, nycklarna eller väskan.
  • Du gör slarvfel i skolarbeten eller arbetsuppgifter.
  • Du glömmer bort saker som du har planerat.
  • Du har svårt att planera i flera steg och längre fram.
  • Det är svårt för dig att göra saker som du tycker är tråkiga.

Att ha koncentrationssvårigheter är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet. Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare. Läs mer om detta på följande sidor på ung-webben:

Back to top