Att känna sig överaktiv

När du känner dig rastlös och har svårt att sitta stilla är du överaktiv. Det är en del av att ha adhd och ett av de symtom som är viktiga när du får din diagnos. Du kan också ha en energi som pendlar mellan att vara hög eller låg.

När yngre barn är överaktiva märks det oftast genom fysisk aktivitet: de springer, klänger och klättrar på ett överdrivet sätt. Du som är tonåring eller vuxen upplever i stället en inre rastlöshet. Du kan ha svårt för lugna aktiviteter eftersom du är för mycket på gång, pratar för mycket och inte kan vara stilla – kanske vill du ha något i handen som du kan hålla på med, trumma på bordet med fingrarna eller skaka med benen. Andra människor kan tycka att du har ett högt tempo som är svårt att hänga med i.

Exempel på hur det är att vara överaktiv:

  • Du har svårt att sitta stilla.
  • Du känner dig ofta rastlös och otålig. 
  • Du kan ha svårt att göra saker lugnt och stilla.
  • Du pratar väldigt mycket även om det stör andra.
  • Du avbryter samtal och tar över i sociala sammanhang.
  • Det känns som om du har bråttom även om du inte har något som väntar.

Att vara överaktiv är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet. Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare. Läs mer på följande sidor på ung-webben:

Back to top