När det sociala blir svårt

För dig som har autism är det ofta svårt att ha ett socialt samspel med andra människor. Du kan ha svårt att se saker från andras perspektiv och svårt att förstå andras tankar och känslor. Det gör att det till exempel blir svårt att förutse vad som kommer att hända ett steg framåt i ett samtal. Många med autism är intresserade av andra människor och vill ha sociala kontakter, men det kan vara svårt att hitta och behålla vänner.

Här är exempel på saker som kan vara svårt för dig i det sociala samspelet med andra människor:

  • Du kan ha svårt att förstå vad andra människor menar och känner.
  • Du vet inte hur du ska uppfatta miner, kroppsspråk, ironi och osynliga regler i sociala sammanhang.
  • Du tycker att ögonkontakt är obehagligt.
  • Du kan ha svårt att dela dina känslor eller intressen med andra.
  • Du har svårt att veta vad som är ”rätt” beteende i olika sociala sammanhang.
  • Du blir osäker på om du har sagt rätt saker eller om du har pratat lagom länge.
  • Du tycker att tillfällen med socialt småprat är svåra, till exempel att mingla på en fest.
  • För vissa personer med autism utvecklas talet sent och ibland inte alls.

En del personer med autism skaffar sig strategier för att hantera sådana tillfällen. Andra försöker så gott det går att undvika dem. En del tycker om att umgås, prata och vara sociala, men kan ha svårt att veta om de gör ”rätt” eller bli väldigt trötta av det.

Att ha svårt att samspela med människor är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet.

Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare. Kika in på följande sidor på ung-webben:

Back to top