När språket är svårt att använda

Du som har en språkstörning kan ha svårt att använda språket på ett sätt som fungerar. Det handlar om svårigheter att kommunicera och samspela med andra människor.

Du kan ha svårt att använda och förstå:

  • ögonkontakt
  • kroppsspråk
  • tal
  • skrift.

Du kan också ha svårt att vänta på din tur i samtalet, anpassa språket till situationen eller förstå underförstådda budskap.

Att ha svårt att använda språket är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet. Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare. Kika in på ung-webbens följande sidor:

Back to top