När språkets innehåll är svårt

Du som har en språkstörning kan ha svårt att förstå språkets innehåll, det vill säga betydelsen av ord, uttryck och meningar. Om ett barn har svårt med språkets innehåll kan det till exempel ha ett litet ordförråd. Det kan vara svårt att plocka fram ord ur minnet och att sortera och kategorisera ord som hör ihop. Det är också vanligt att barn med språkstörning har svårt att förstå instruktioner.

Att ha svårt att förstå språkets innehåll är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet. Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare. Kika in på ung-webbens följande sidor:

Back to top