Rörelsetics

Rörelsetics kallas också för motoriska tics och är ofrivilliga muskelryckningar. Ryckningarna kan förekomma i alla kroppens muskler, men vanligast är ögonmuskler, ansiktsmuskler och nackmuskler.

Rörelsetics kan till exempel vara att du:

  • blinkar intensivt
  • grimaserar
  • rycker eller kastar med huvudet
  • får ryckningar i armarna, axlarna eller benen

Mer ovanliga tics är till exempel att du snurrar eller hoppar till när du går. Det finns också en väldigt ovanlig form av tics som handlar om att göra snuskiga gester.

Att ha rörelsetics är en sten som du kan behöva bära i din ryggsäck genom livet. Men det finns hjälp, stöd och strategier som du kan få för att ryggsäcken ska bli lättare. Kika in på följande sidor på ung-webben:

Back to top