M-P

M

N

O

P

Personligt ombud

Personligt ombud är en stödinsats för personer med funktionsnedsättning som har psykiatriska diagnoser. Hen kan ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter och hjälpa dig att formulera dina behov av stöd. Kontakta din kommun för att få veta mer om personligt ombud.

Läs mer om personligt ombud.

Personligt stöd (i arbetslivet)

Det finns också olika former av personligt stöd. Det mest omtalade är kanske SIUS – särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Enkelt uttryckt innebär det att man får en person som hjälper en att söka jobb, träna på arbetsuppgifter eller komma in i ett nytt arbete. Ett personligt biträde innebär att man får stöttning av en kollega med återkommande arbetsuppgifter som man inte klarar på egen hand, och att arbetsgivaren får ett ekonomiskt bidrag för det. Vilket stöd det handlar om beror på personens behov. Det kan vara att kollegan går igenom varje morgon vad man ska göra idag, eller hjälper en att komma igång igen varje timme. 

Läs mer om personligt stöd i arbetslivet.

Back to top