Vi kämpar för ett samhälle där alla barn och unga får kärlek, respekt och det stöd som de har rätt till

Det här en sida för dig som är ungdom eller ung vuxen och som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som adhd, autism, Tourettes syndrom och/eller språkstörning eller för dig som funderar på om du har diagnos. Det kan också vara så att du har hittat hit för att du vill lära dig mer om hur det kan vara att leva med NPF, hur man kan få livet att funka och vilket stöd man kan få i samhället.

Back to top