Rättigheter och stöd

Alla människor, oavsett ålder och diagnos är värda lika mycket. Du och alla andra barn har rätt att växa upp i trygghet och att få vara delaktiga i sina egna liv. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har inför, under och efter en placering i familjehem, HVB och/eller SiS-institution, samt i skolan. Du kan också läsa om samhällets stöd i ett stöduppslagsverk där du kan söka på begrepp du undrar över och få en tydlig förklaring.

Back to top