Ekonomi

Det kan vara svårt att få överblick över sina pengar och sin ekonomi. Några av de delar som privatekonomi handlar om, som till exempel att skapa rutiner och struktur, att överblicka och göra konsekvensanalyser, är kognitiva områden som kan vara extra svåra om man har NPF. Det kan vara svårt att se sammanhanget i ekonomin. Men det finns lösningar i form av insatser, hjälpmedel och strategier som gör det enklare.

Tips och råd på vad du kan göra för att få koll på din ekonomi!

Visualisera din ekonomi

Många tycker att det är svårt att visualisera ekonomi, det vill säga göra den tydlig och begriplig. En del beskriver att de inte får något begrepp om hur mycket pengar de har och vad de ska räcka till när de bara ser en summa på kontot. Cirklar, diagram och staplar kan göra det lättare att få en överblick. Det finns en del appar och program som kan visualisera ekonomin och göra den mindre abstrakt.

Gör en budget

Ett tips för att få pengarna att räcka är att göra en budget. Här kan du läsa mer om budget och hämta hem Konsumentverkets budgetkalkyl: https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/budgetkalkylen/

Dela in i mindre delar

Om en månad känns som en för lång period kanske man behöver dela in den i kortare perioder, till exempel i veckor, och dela upp både inkomster och utgifter i mindre delar för att få överblick över dem.

Det kan vara bra att dela upp de pengar man har att röra sig med i mindre delar och sedan föra över pengar till sitt bankomatkonto exempelvis en gång i veckan.

Öppna ett separat matkonto

Många har nytta av att ha ett särskilt matkonto där de sätter in pengar för mat varje månad, flera livsmedelskedjor har sådana kort. Då vet man att det alltid finns pengar till mat även om resten av pengarna är slut.

Hitta en fungerande rutin för räkningar

Det finns olika strategier för att komma ihåg att betala sina räkningar. En del föredrar att ha en speciell dag i slutet av månaden då de går igenom ekonomin och betalar alla räkningar. Andra vill hellre betala räkningarna så fort de kommer för att ha det överstökat. Som med alla tips gäller det att hitta vad som fungerar för en själv.

Avsätt en tid

Det kan vara bra att lägga in en påminnelse i kalendern om att betala räkningarna en viss dag.

Bestäm en plats

Skapa en struktur hemma med en tydlig plats för obetalda respektive betalda räkningar och andra viktiga papper. Många hittar system med att märka upp mappar eller pärmar för att veta var allting finns.

Autogiro och e-faktura

Autogiro är en bra lösning för många. Då dras pengarna automatiskt från kontot en viss dag i månaden. När pengarna dras direkt på autogiro är det viktigt att ha koll på kostnaderna så att man vet att det finns täckning på kontot. Många tycker att det är positivt att få sina räkningar på e-faktura, då slipper man leta efter brev och räkningar och vet att allt finns i inkorgen i mailen eller direkt i internetbanken.

På Kronofogdens hemsida kan du få mer tips om ekonomi och hur man kan förebygga ekonomiska problem: https://kronofogden.se/forebygg-ekonomiska-problem/stod-med-privatekonomi

Tips på fonder, stiftelser och stipendier

Här kan du hitta fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller yrkesverksam inom området.
https://www.funktionshindersguiden.se/fonder-stiftelser-och-stipendier/fonder/

Back to top