Körkort

Alla vill inte ta körkort, men om du vill ta körkort och har NPF så finns det några saker att tänka på.

Läkarintyg

Det finns ett krav på läkarintyg för personer med NPF-diagnos som vill ta körkort.

Det är inte bara personer med NPF som behöver lämna intyg vid ansökan om körkort. Det gäller även personer med andra diagnoser, såsom syn- eller hörselnedsättning och diabetes. Att intyg krävs vid NPF förklaras av att diagnoserna kan innebära nedsättningar av funktioner som påverkar bilkörningen, som exempelvis uppmärksamhet, impulskontroll eller förmåga att göra många saker på en och samma gång.

Det finns en blankett för körkortsintyg som Transportstyrelsen tagit fram för att göra det lättare att skriva intygen. Blanketten är inte obligatorisk att använda, men Transportstyrelsen uppmanar läkare att använda den när intyg ska skrivas. Att ha med sig blanketten och visa den för sin läkare kan underlätta för läkarens bedömning.

Ladda ner transportstyrelsen blankett

Vem kan skriva intyg?

Om du använder adhd-medicin, så ska du i första hand vända dig till din läkare som ansvarar för din läkemedelsbehandling. Om du inte är under läkemedelsbehandling så kontaktar du din specialistläkare på exempelvis BUP eller vuxenpsykiatrin. Ibland kan det vara en utmaning att få hjälp med intyg den vägen och då kan en sista utväg vara att vända sig till primärvården. iktigt då är att du försäkrar dig om att läkaren har god kunskap inom området och verkligen kan svara på frågorna som ställs i intygsblanketten.

Vad kan intygas?

I transportstyrelsens blankett framgår tydligt vad läkaren ska intyga. Därför är det bra att använda sig av blanketten när intyg skrivs. I intygen ska följande anges:

1. Vilken/vilka diagnoser du har och när de ställdes. 

2. Om du har någon läkemedelsbehandling, hur länge du haft det och hur det fungerar. 

3. En bedömning av aktuella symptom och funktionsnedsättningar. 

När läkaren skriver intyget ska hen beskriva det medicinska tillståndet för att ge en bild av de medicinska förutsättningarna för att klara trafikens krav. Läkaren behöver inte bedöma om personen kan få sitt körkortstillstånd. Den bedömningen gör Transportstyrelsens utredare och läkare gentemot den föreskrift som finns.

När ska läkarintyg lämnas in?

Bedömningen av om förnyade läkarintyg ska lämnas in, görs mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet. Transportstyrelsen gör en individuell bedömning av behovet. Det innebär att en del personer kan behöva lämna in flera intyg och för andra kan det vara tillräckligt att lämna in ett. För personer som inte medicinerar och det inlämnade intyget visar att framtidsutsikterna för fortsatt stabilt tillstånd bedöms vara god, ska det enligt Transportstyrelsen vara tillräckligt att ett intyg lämnas in. För personer som medicinerar kan kravet på att lämna intyg upphöra efter tre år av läkemedelsbehandling förutsatt att läkaren upplever att behandlingen fungerar bra. 

Transportstyrelsen gör den slutliga bedömningen

Den slutliga bedömningen av hur lämplig man kommer att vara i trafiken blir en sammanvägning som Transportstyrelsens utredare eller läkare gör. Men om det läkaren har skrivit i sitt läkarintyg inte tyder på att det skulle vara några problem avseende trafiksäkerheten, finns det inga hinder för att få körkortstillstånd. Ibland kan Transportstyrelsen meddela att det i dagsläget inte kan medges tillstånd, att man vill följa utvecklingen lite först. Men det

Back to top