Skolan

Det är lätt att känna sig ensammast i världen när man dagligen stöter på olika utmaningar i skolan kopplade till sin NPF-diagnos. Så är det inte! Ni tusentals barn och unga som går igenom samma kamp. Här kommer lite tips som kan underlätta för dig i skolan, både saker du kan göra själv och stöd som du har rätt till när du har en NPF diagnos. 

Studieteknik

Studieteknik är metoder och tekniker för att underlätta sitt lärande. Det kan handla om planering av skolarbetet eller vilket sätt man lär sig bäst på. En del lär sig bäst genom att lyssna. Andra genom att läsa. Eller genom att prata, och då kanske man vill vara mer delaktig på lektionerna. Ställa frågor och diskutera för att kunskapen ska ”fastna” bättre.

Ta reda på hur du lär dig bäst och skaffa dig en studieteknik som funkar för dig.

Här kan du läsa mer om olika slags studieteknik, som passar dig med NPF likaväl som någon utan https://www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik

Tips på hur man fixar läxorna!

  • Be en lärare om hjälp med att planera läxorna
  • Sätt ett larm för att inte glömma böckerna i skolan.
  • Sätt ett till larm för att komma ihåg att göra läxorna när du kommer hem.
  • Ät mellanmål innan du börjar med läxorna, så få du lite ny energi.
  • Be föräldrar hjälpa till och påminna om läxor.
  • Plugga tillsammans med en kompis.
  • Hitta en bra plats att sitta på. Där du sitter bekvämt, har lugn och ro, och känner att du kan fokusera.
  • Dela upp arbetet i mindre delar och ta pauser.
  • Var nöjd även om du har bara har pluggat en liten stund. Känn dig stolt över att du i alla fall har öppnat böckerna.

Skolskrift med tips på hur man kan få skolan att funka:

https://attention.se/wp-content/uploads/2021/03/attention_skolskrift_sa_har.pdf

Elevens checklista

En viktig förutsättning för att det ska fungera i skolan är att skolpersonalen känner till vilka utmaningar din NPF-diagnos innebär för just dig.

Elevens checklista kan vara ett viktigt verktyg för att få det att fungera för dig i skolan. I den får du många alternativ där du kan kryssa i vad som är jobbigt eller fungerar för just dig. Skriv ut den, fyll i den och överlämna den till klassföreståndare, mentor eller elevhälsa.
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/09/a4_checklista_skola.pdf

Back to top