Om autism

Du som har autism tänker och uppfattar omvärlden på ett annat sätt än vad andra människor gör. Ditt sätt att tänka är varken bättre eller sämre än andra människors sätt, men ibland det kan vara svårt att leva med det i ett samhälle som inte är anpassat för autism.

Vissa saker kan vara svåra för dig som har autism. Din hjärnas sätt att fungera kan till exempel göra att det blir krångligt i samspelet med andra människor. Du kan också ha behov av tydliga rutiner och struktur för att vardagen ska flyta. 

Det finns stora skillnader mellan olika personer med autism. Det handlar både om personliga egenskaper och om hur autismen visar sig. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum, alltså något som har många olika nyanser. Ett annat ord som brukar användas för autism är autismspektrumtillstånd.

Vad är autism?

Autism handlar om att din hjärna tar in och bearbetar information på ett annat sätt än vad människor utan autism gör. För att få en autismdiagnos behöver du ha varaktiga problem inom två områden:

  • Du har svårt att kommunicera och samspela med andra människor.
  • Du vill gärna göra samma saker hela tiden. Du vill ha fasta rutiner och aktiviteter som du gärna upprepar i stället för att göra nya saker.

Det är också vanligt att du som har autism är mer känslig för sinnesintryck som ljud, ljus, dofter och känsel. Det kan påverka vardagen mycket och är därför viktigt att din omgivning tar hänsyn till.

Autism märks på olika sätt för olika personer. Här är saker du kan känna igen dig i:

  • Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
  • Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt.
  • Vissa intressen tar upp en stor del av din tid.
  • Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
  • Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.
  • Du kan reagera starkt på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.

Vad är Aspergers syndrom?

Diagnosen Aspergers syndrom används inte längre. Den fick personer med autism som hade hög eller normal begåvning och som inte hade några stora problem med att kommunicera. En del personer som har fått den diagnosen tidigare vill fortfarande använda det namnet.

Vad beror autism på?

Det kan finnas olika orsaker till autism, men den främsta orsaken är ärftlighet. Det är vanligt att du som har autism också har familj eller släktingar med autism eller liknande drag.

Fördomar om autism

Det finns många myter och fördomar om autism. Men hur det är att ha autism är olika för alla som har diagnosen, och autism behöver inte ”bara” vara dåligt. Med rätt hjälp och stöd kan du som har autism må bra, fungera i vardagen och leva ett bra liv där du gör sånt som du vill och drömmer om.

Du som har autism är ofta duktig på mycket. De saker som du tycker är kul och intressant kan du bli expert på.

Autism-ryggsäck

Tänk dig att alla människor bär varsin ryggsäck genom livet. Där samlar vi kunskaper och erfarenheter, svårigheter och strategier för att hantera dessa.

Tänk dig att dina svårigheter med autism är som stenar som du bär i din ryggsäck och att de varierar i storlek och antal genom livet. Ibland är de många och tunga, ibland väger de ganska lite.

När de är tunga kan det bli svårt för dig att ta dig förbi hinder som du möter på livets väg – då kan du behöva fylla ryggsäcken med stöd, hjälp och strategier för att det ska bli lättare.

Vill du veta mer om olika svårigheter som autism kan ge? Klicka på stenarna i ryggsäcken. Där finns också länkar till strategier som kan göra stenarna lättare att bära.

Back to top