Om språkstörning

Om du har en språkstörning betyder det att du har svårt att prata, men du kan också ha svårt att förstå andra människor. Du kan ha lite eller mycket problem med språket – det beror på vilken typ av språkstörning du har.

Språkstörningar är olika för olika personer och kan ändra sig genom livet. I förskolan kan du ha problem med att uttala vissa ljud eller att bilda meningar. I skolan kan du i stället få problem med att läsa och skriva. Ibland sitter språkstörningen kvar ända tills du blir vuxen.

Det går inte att bota en språkstörning. Därför är det viktigt att de vuxna som finns runt omkring dig lär sig om språkstörningar så att de kan möta dig på rätt sätt.

Vad är språkstörning?

Ett barn med språkstörning har en långsam språkutveckling jämfört med andra barn, det betyder att det tar mycket längre tid för barnet att lära sig nya ord och göra sig förstådd.

En språkstörning kan visa sig på ett eller flera av följande sätt:

  • Du har svårt att göra språkljud och att kombinera dem. Du kan också har svårt med talets rytm och språkmelodi
  • Du har svårt att böja ord och skapa meningar på rätt sätt
  • Du har svårt att förstå vad ord betyder och hur du ska använda dem.

Om du har svårigheter inom flera av dessa områden så kallas det för att du har en generell eller grav språkstörning.

Vad beror språkstörning på?

Det finns inte alltid någon känd orsak till att du har en språkstörning. Språkstörning kan vara ärftligt, det vill säga att du har andra i släkten som har eller har haft språkstörning. Det kan också bero på nedsatt hörsel eller en allmänt försenad utveckling. Det finns ofta en samverkan mellan olika faktorer.

Fördomar om språkstörning

Det finns många fördomar och myter om språkstörningar. Därför är det viktigt att vara tydlig med följande:

  • Språkstörning påverkar inte en persons intellektuella förmåga utan handlar enbart om att hen har språkliga svårigheter.
  • Svårigheterna med att ha en språkstörning kan gå över med tiden.
  • Flerspråkighetorsakar inte språkstörning. Om du har en språkstörning, så har du den oavsett om du har flera språk i familjen eller inte. Flerspråkighet gör inte att du blir sen med din språkutveckling.

Språkstörning-ryggsäck

Tänk dig att alla människor bär varsin ryggsäck genom livet. Där samlar vi kunskaper och erfarenheter, svårigheter och strategier för att hantera dessa.

Tänk dig att dina svårigheter med språkstörningen är som stenar som du bär i din ryggsäck och att de varierar i storlek och antal genom livet. Ibland är de många och tunga, ibland väger de ganska lite.

När de är tunga kan det bli svårt för dig att ta dig förbi hinder som du möter på livets väg – då kan du behöva fylla ryggsäcken med stöd, hjälp och strategier för att det ska bli lättare.

Vill du veta mer om olika svårigheter som en språkstörning kan ge? Klicka på stenarna i ryggsäcken. Där finns också länkar till strategier som kan göra stenarna lättare att bära.

Back to top