Om Tourettes syndrom

Tourettes syndrom innebär att din kropp gör rörelser eller ljud som du inte kan styra. Det kallas för att ha tics eller att ticsa. Du kan ha mer eller mindre tics i olika perioder i livet och det går att träna så att de blir mindre.

Tics kan vara väldigt olika för olika personer med Tourettes syndrom. För många är det svårast runt skolstarten eftersom barn med Tourette kan ha svårt att sitta stilla. De kan också ha svårt att lära sig läsa och skriva eller ha dålig motorik.

Det går att träna på att ticsa mindre. Ticsen kan också gå över eller minska när du blir äldre. Många som har Tourette lär sig med tiden att dölja sina tics när de är bland folk och släppa fram dem när de är ensamma. Om du vågar berätta om dina tics för din omgivning, så blir det lättare för dem att förstå och acceptera ditt beteende.

Vad är Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom innebär att en person har haft tics med både ljud och rörelser i mer än ett år. Det är vanligt att ticsen börjar redan hos barn i åldern 4–6 år, men de kan dyka upp både tidigare och senare.

Det finns två typer av tics:

 • Rörelsetics eller motoriska tics – det är när din kropp gör rörelser eller ryckningar.
 • Ljudtics eller vokala tics – det är ljud som du gör med munnen, halsen eller näsan.

Tics är alltid ofrivilliga, även om det ibland kan se ut som att du gör tics med flit.

Vilka rörelsetics finns det?

Några exempel på vanliga rörelsetics är att du blinkar med ögonen, gör grimaser eller rycker med huvudet eller axlarna. Det kan också vara att hoppa till när du går, härmar någon annans rörelse eller gör fula gester.

Hur kan ljudtics låta?

Vanliga ljudtics är till exempel att du harklar dig, hostar eller snörvlar med näsan. Det kan också vara att upprepa ord eller meningar, härma vad andra säger eller upprepa vad du själv har sagt. I filmer och serier är det vanligt att personer med Tourettes syndrom säger fula ord. Så kan det vara för vissa som har Tourette, men inte för alla. Det finns många andra ljudtics som är mycket vanligare.

Vem kan få diagnosen Tourettes syndrom?

En läkare eller psykolog kan ge dig diagnosen Tourettes syndrom om du har följande symtom:

 1. Du ska ha haft både flera rörelsetics och ljudtics under en längre period, men du behöver inte ha haft dem samtidigt.
 2. Dina tics ska ha förekommit regelbundet på något av dessa sätt:
  1. många gånger varje dag (ofta i serier)
  2. nästan varje dag
  3. periodvis under längre tid än ett år.
 3. Dina symtom är väldigt besvärliga för dig och gör att du har svårt i sociala sammanhang, i skolan eller på jobbet.
 4. Dina symtom ska ha börjat innan du fyllde 18 år.

Vad beror Tourettes syndrom på?

Tics är ärftligt inom familjer, men händelser i livet och stress kan också påverka.

Tics brukar börja hos barn i 4–6-årsåldern. De brukar vara som mest intensiva i 10–12-årsåldern och sedan gradvis minska fram till vuxen ålder. Men det här kan variera från person till person. Tics kommer och går naturligt, vilket betyder att de ibland är fler och ibland färre.

Fördomar om Tourettes syndrom

Många människor tror att alla som har Tourettes syndrom får ofrivilliga utbrott av fula ord eller säger opassande kommentarer, men det händer bara en mycket liten del av alla som har Tourettes. Personer som ticsar genom att till exempel säga könsord, avföringsord eller anspela på sex mår ofta väldigt dåligt och behöver få mycket stöd.

Tourette-ryggsäck

Tänk dig att alla människor bär varsin ryggsäck genom livet. Där samlar vi kunskaper och erfarenheter, svårigheter och strategier för att hantera dessa.

Tänk dig att dina svårigheter med Tourette är som stenar som du bär i din ryggsäck och att de varierar i storlek och antal genom livet. Ibland är de många och tunga, ibland väger de ganska lite.

När de är tunga kan det bli svårt för dig att ta dig förbi hinder som du möter på livets väg – då kan du behöva fylla ryggsäcken med stöd, hjälp och strategier för att det ska bli lättare.

Vill du veta mer om olika svårigheter som Tourettes syndrom kan ge? Klicka på stenarna i ryggsäcken. Där finns också länkar till strategier som kan göra stenarna lättare att bära.

Back to top