Mina rättigheter som placerad

Alla barn och unga har rätt att växa upp i ett tryggt hem. Om det inte är tryggt för dig att bo tillsammans med dina föräldrar så kan socialtjänsten ordna ett annat boende för dig. Det kallas för en placering. Under en placering får du vård utifrån vad du behöver hjälp med. Du har rätt att vara delaktig när socialtjänsten utreder, fattar beslut och planerar för din placering och din vård. Det gäller oavsett vilken ålder du har eller om du har en NPF-diagnos. Här kan du läsa om vilka rättigheter du har innan, under och efter en placering i ett familjehem, HVB-hem eller SiS-hem.

Back to top