Stöduppslagsverk

I det här uppslagsverket hittar du information och förklaringar på ord, begrepp, lagar, myndigheter som du kan höra talas om på till exempel möten med socialtjänst, skola eller vården och som kan vara svåra att förstå. Uppslagsverket fungerar precis som ett fysiskt uppslagsverk, där alla ord är sorterade utifrån vilken bokstav de börjar med. Om du saknar en förklaring på ett ord så hör av dig till oss, så försöker vi lägga in en begreppsförklaring så snart vi har möjlighet.

Back to top